AJANKOHTAISTA

 

Työnohjaus

 


Positiivinen muutos elämässä mahdollistuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Siihen tarvitaan jotain mihin kiinnittyä, turvallinen tila ja hyväksyvä kohtaaminen. Riian Kiintopiste on pitkäaikainen unelmani tavasta tehdä, kohdata ja ratkaista asioita vuorovaikutuksessa.

Toiminnan kantavia ajatuksia ovat:

  • turvallinen ja arvostava kohtaaminen
  • nopea kohdennettu vaste asiakkaan tarpeisiin
  • asiakkaan oman toiminnan ja itseymmärryksen lisääntyminen
  • tiivis ja vuorovaikutteinen yhteistyö palvelun ostajan kanssa
  • ratkaisukeskeinen ja tulevaisuuteen suuntaava työote.

Riian Kiintopiste tarjoaa ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta, ammatillista tukihenkilöpalvelua, perhetapaamisia, neuropsykiatrista työ- ja koulutusvalmennusta, palveluohjausta sekä räätälöityjä koulutuksia. Asiakastyössä etusijalla ovat aina voimavarat, luottamuksellinen suhde ja konkretia. Työskentelyssä hahmotetaan yhdessä asiakkaan vahvuudet ja toisaalta myös ne asiat, jotka arjessa aiheuttavat toistuvia epäonnistumisia ja hankaluuksia elämänhallinnassa. Haasteita on usein omaan arkeen, vuorovaikutukseen, asioiden aloittamiseen tai loppuunsaattamiseen liittyvissä asioissa sekä erilaisissa palveluissa ja koulutuksessa pysymisessä. Työotteeni on konkreettinen, asiakasta arvostava ja itsenäiseen toimintakykyyn valmentava.

Asiakaskontaktissa ammattilaisuus ja ammattimaisuus eivät ole rooli, jonka taakse piiloutua, vaan aitoa vastuunkantoa ja ratkaisukykyä hänen tilanteestaan. Yhdessä tekeminen on toimivaa silloin, kun muutos siirtyy osaksi normaalia arkea.

KOKEMUS

Olen työskennellyt sosiaalialan eri kentillä vuodesta 2001. Satojen kohtaamieni asiakkaiden ja ammattilaisten sanoittamat haasteet liittyvät usein pilkottuun palvelujärjestelmään, tiedonkulun puutteeseen, kiireeseen sekä kohtaamisen ongelmiin. Riian Kiintopisteessä minulla on tietoa palvelu- kuntoutus- ja hoitojärjestelmästä, ymmärrystä tehdä yhteistyötä verkoston kanssa sekä tahtoa että ammattitaitoa ratkaista asioita asiakkaan näkemys ja voimavarat edellä. Alakohtaista työkokemusta minulla on mm. kehitysvammaisten nuorten asumiskuntoutuksesta, päihde- ja mielenterveystyöstä, työ -ja koulutusvalmennuksesta sekä viimeisimpänä etsivästä nuorisotyöstä 9 vuoden ajalta. Vuosien työskentelyn ja ihmisten kohtaamisen tuloksena minulle on kehittynyt vahva eettinen tapa toimia. Työskentelyssäni kokemus, into ja ammattitaito on yhdistettynä laajaan kohderyhmän sekä verkoston tuntemukseen.

KOULUTUS

Integratiivinen työnohjaaja (STOry), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Sosionomi AMK.

Muuta ammatillista täydennyskoulutusta ovat mielenterveydenhäiriöt – ja niiden hoito (psykoterapiavalmiudet) sekä erityispedagogiikan perusopinnot.

Olen sekä Neuropsykiatriset valmentajat ry:n että Suomen työnohjaajat ry:n jäsen.  Lisätietoja yhdistyksistä löytyy: www.neuropsykiatrisetvalmentajat.fi ja www.suomentyonohjaajat.fi.

Riian Kiintopisteen toiminta-alueena on Keski-Uusimaa ja pääkaupunkiseutu. Palvelu toteutetaan jalkautumalla asiakkaan omiin ympäristöihin & yhteisöihin tai kiintopisteen toimitilassa Järvenpään keskustassa. Pääkohderyhmänä ovat iältään 17-30 vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset.