Ammatillinen tukihenkilöpalvelu on kohdennettu 17-30 vuotiaille erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille ja nuorille aikuisille. Heillä voi olla jo lastensuojelun, lastensuojelun jälkihuollon tai aikuissosiaalityön asiakkuus. Asiakkaan yksilöllisen tuen tarve määrittää tukihenkilösuhteen sisällön. Tarjoamani palvelu on tarkoitettu itsenäistymisen haasteisiin, toiminnallisiin sisältöihin (asuminen, opiskelu, työkokeilut, hoitoon tai kuntoutukseen kiinnittyminen), sekä viranomaisasiointeihin.

Ammatillinen tukihenkilöpalvelupalvelu sisältää:

  •  tuen tarpeen määrittelyn ja sopimukseen kirjaamisen
  •  tukitunneista ja niiden sisällöistä sopimisen
  •  väliarvion yhdessä muun verkoston kanssa
  •  kirjallisen loppuraportin sekä asiakkaalle että verkostolle osana asiakkaan kokonaisvaltaista prosessia

Lisäksi ammatillinen tukihenkilöpalvelu sisältää oikea-aikaisen palveluohjauksen ja asiakkaan psykoedukaation koko tukisopimuksen ajalle.