”Tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle.” (KÄYPÄ HOITO, Anita Puustjärvi 3/2019).

Valmennus sopii henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä: ADHD, Asperger, Autismin kirjo, Tourette tai kielellisiä erityisvaikeuksia. Lisäksi neuropsykiatrinen valmennus sopii henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellinen prosessi, missä valmennetaan sekä yksilöä että yhteisöä. Tämä tapahtuu jakamalla tietoa ja vaikuttamalla sitä kautta niin yksilön negatiivisiin asenteisiin itseään kohtaan kuin ympäristön kokemuksiin yksilöstä. Asiakkaan kanssa haetaan uusia toimintamalleja ja ratkaisuvaihtoehtoja mm. arkeen, itsenäistymiseen, ihmissuhteisiin, riippuvuuksiin, opintoihin ja työelämän haasteisiin. Valmennus tapahtuu aina asiakkaan vahvuudet ja voimavarat edellä, jalkautuen, niissä ympäristöissä ja yhteisöissä, missä hankaluuksia ilmenee. Tarkoituksena on löytää uusia, toimivia ratkaisumalleja, parantaa minäkuvaa onnistumisten kautta ja yhdessä mahdollistaa paremmin omannäköinen, riittävän hyvä elämä

RIIAN KIINTOPISTEEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS SEKÄ NEUROPSYKIATRINEN TYÖ- JA KOULUTUSVALMENNUS SISÄLTÄÄ:

  •  Alkuarvio ja sopimuksen kirjaaminen: tavoitteet, kesto ja käynnit
  •  5-20 valmennuskertaa
  • valmennuskertojen välillä palautetta ja välitehtäviä puhelimen välityksellä sekä viestein
  •  Väliarvio valmennuksen puolessa välissä
  •  Asiakkaan psykoedukaatio ja palveluohjaus
  •  Yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa
  •  Loppuarvio ja kirjallinen kooste valmennuksesta