Neuropsykiatrisessa työ- ja koulutusvalmennuksessa keskitytään nimenomaan koulutukseen ja työllistymiseen liittyviin haasteisiin: yksilöllisesti, kokonaisuus ja asiakkaan voimavarat huomioiden. Esteitä ratkaistaan yhdessä, yksi kerrallaan. Valmennus ei myöskään tapahdu neljän seinän sisällä, vaan siinä jalkaudutaan oppilaitoksiin, yrityksiin ja yhdistyksiin. Valmennuksen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä niin koulutuksen tarjoajien kuin työnantajienkin kanssa. Lisäksi valmennukseen sisältyy asiointiapu niin asiakkaalle kuin työnantajallekin. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymisen kierre auttamalla asiakasta kiinnittymään opintoihin, työelämään tai kuntoutukseen.

RIIAN KIINTOPISTEEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS SEKÄ NEUROPSYKIATRINEN TYÖ- JA KOULUTUSVALMENNUS SISÄLTÄÄ:

  •  Alkuarvio ja sopimuksen kirjaaminen: tavoitteet, kesto ja käynnit
  •  5-20 valmennuskertaa
  • valmennuskertojen välillä palautetta ja välitehtäviä puhelimen välityksellä sekä viestein
  •  Väliarvio valmennuksen puolessa välissä
  •  Asiakkaan psykoedukaatio ja palveluohjaus
  •  Yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa
  •  Loppuarvio ja kirjallinen kooste valmennuksesta