Toisinaan elämässä tulee vastaan tilanteita, jolloin emme tiedä keneltä kysyä tai mihin olla yhteydessä. Perhetapaamiset ja palveluohjaus ovat räätälöitävissä olevia nopean avun palveluita. Tapaamisia voi olla 1-5 ja niissä selvitetään yhdessä avun ja tuen tarpeita, palveluverkoston toimintaa, erilaisiin viranomaisasiointeihin tai tulevaisuuteen ja taloudellisiin tukiin liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on saada tietoa ja löytää ratkaisuja yhdessä.